LessonPlan

Just another WordPress.com weblog

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEO. 1 STPM 2010

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI STPM

ALAM SEKITAR FIZIKAL

Minggu

Tajuk/

Subtajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan

/Strategi/

Kaedah P&P

Cadangan Aktiviti

Nilai

BBM/BBB

Catatan

 

 

 

 

 

 


 

Tema 1: Sistem Bumi

(20 waktu)

 

Konsep Sistem

(2 waktu)

 

Sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terpencil, sistem berstruktur & bermorfologi

Atmosfera

Hidrosfera

Biosfera

litosfera

Pelajar dapat :

i.)menjelaskan konsep sistem melalui sistem berstruktur dan bermorfologi

 

ii.) melukis rajah sistem

 

 

Kontekstual

 • Membincangkan jenis sistem
 • Menjelaskan berdasarkan rajah sistem
 • Menggunakan animasi pelbagai sistem

 

Bekerjasama,

Menghargai alam sekitar

 

-Lakaran rajah sistem

 

-tayang slaid beberapa sistem di muka bumi

[sungai]


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1.2

Sistem Suria

(2 waktu)

Galaksi Bima Sakti,

Sistem suria

Gelombang panjang

i.)menghuraikan sistem suria dalam Galaksi Bima Sakti

 

ii) menerangkan sistem bumi sebagai 1 planet yang memperoleh tenaga dari matahari

 

ii.)menamakan planet dalam sistem suria

 

iii.)melukis rajah sistem suria.

 

Kontekstual

 

ICT

 • Menjelaskan menggunakan carta sistem suria.
 • Menayangkan rakaman dokumentari National Geography
 • Lawatan ke Planetarium
 • Menggalakkan pelajar membina model sistem suria

Kesyukuran

Menghargai

 • carta sistem suria
  • slaid sistem suria
  • Soalan kuiz

 

Pembentangan murid

 

1.3

Kedudukan bumi dalam sistem suria

(6 waktu)

Sistem bumi

,sistem suria,

paksi bumi, putaran bumi

peredaran bumi

,ekuinoks,solstis,

daya koriolis

 1. menghuraikan bumi sebagai satu planet berbentuk sfera

 

 1. menerangkan kesan kecondongan paksi bumi

 

iii.) membandingkan kesan putaran dan peredaran bumi.

Kontekstual

 

Pembelajaran Masteri

 

Kajian masa depan

 

ICT

 • Guru demonstrasi keadaan siang dan malam(3D)
 • Guru menjelaskan dengan bantuan tayangan slaid peredaran dan putaran bumi


 

Menghargai

Bekerjasama

Kesyukuran

Glob,lampu suluh,LCD,Lembaran Kerja kesan putaran dan peredaran bumi

(Grafik)


 

 

 

 

Minggu

Tajuk/

Subtajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan

/Strategi/

Kaedah P&P

Cadangan Aktiviti

Nilai

BBM/BBB

Catatan

 

1.4

Tenaga

(4 waktu)

 

1.4.1

konsep tenaga

 

 

 

 

 

1.4.2

Jenis dan Punca Tenaga

 

Eksogenik,

endogenik,

kinetik,

keupayaan,

ekuinoks,

solstis

 


 

 

i.)menjelaskan ciri-ciri tenaga

 

ii.) membezakan tenaga eksogenik dan endogenik

 

Kontekstual

 

Pembelajaran Masteri

 

KBKK

 

 • Menjelaskan tentang lapisan bumi
 • Menunjukkan tayangan letupan gunung berapi dan beberapa bentuk lipatan

 

 

 

Kesyukuran

Menghargai

-tayangan slaid gunung berapi

– buku rujukan

– lembaran grafik banding beza

 
 

i.)mengenalpasti jenis dan punca tenaga

ii.)menjelaskan perbezaan penerimaan tenaga suria dan kaitannya dengan kejadian siang dan malam serta kejadian 4 musim.

iii.)membincangkan kejadian 4 musim terhadap aktiviti manusia

Kontekstual

 

Pembelajaran Masteri

 

KBKK

 • Menggunakan tayangan slaid kejadian empat musim
 • Kaedah kumpulan untuk menghuraikan ciri 4 musim ketika ekuinoks dan solstis

Kesyukuran

Menghargai

Lembaran grafik

,buku rujukan, rajah

Soalan kuiz

 
 

1.5 Peranan Tenaga Suria

 

1.5.1

Proses Fizikal

(4 waktu)

Kerpasan, kitaran air,luluhawa

,hakisan, pemendapan

i.) membincangkan kesan bahangan suria terhadap pembentukan kerpasan,kitaran air serta fenomena kejadian luluhawa,hakisan dan pemendapan.

Kontekstual

KBKK

 • Menggunakan gambar rajah kitaran yang menunjukkan aliran tenaga.
 • Agihan tugasan kumpulan

Kesyukuran

Menghargai

Rajah kitaran hidrologi, gambar luluhawa, hakisan , pemendapan


 

 

1.5.2

Hidupan Di Bumi

(2 waktu)

Ekosistem,

tenaga suria,

variasi ruang

i.)membincangkan peranan tenaga suria terhadap tumbuh-tumbuhan,manusia dan haiwan

Kontekstual

KBKK

Kajian masa depan

 • Menggunakan gambar rajah rantaian makanan yang menunjukkan aliran tenaga

Kesyukuran

Menghargai

Gambar rajah, lembaran kerja

 

 

 

 

 

 

 

Minggu

Tajuk/Sub Tajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan/

Strategi/Kaedah P&P

Cadangan Aktiviti

Nilai

BBN/BBB

Catatan

15

2. SISTEM GEOMORFOLOGI

2.1 Pengenalan kepada proses geomorfologi

 

 

Geomorfologi

 

 

Menjelaskan proses geomorfologi

 

 

Kontekstual

 

 

Soal jawab

 

 

Rasional

 

 

Gambarajah

Foto

 


 

 

2.2 Konfigurasi bentuk bumi

Konfigurasi bentuk bumi

 1. Menjelaskan struktur bumi
 2. Menjelaskan taburan daratan dan lautan
 3. Menjelaskan bentuk bumi daratan dan lautan

Masteri

Pembelajaran Akses Kendiri

Sumbang saran

Kerjasama

Bertanggungjawab

Gambarajah

Peta

 
   

2.2.1 Batuan

1. Mengenalpasti jenis batuan

i) Igneus

ii) Enapan

iii) Metamorfosis

2. Menjelaskan prsoes pembentukan batuan

3. Membincangkan pengaruh batuan terhadap pembentukan konfigurasi bentuk bumi

4. Mengenalpasti kepentingan batuan sebagai sumber alam

Kontekstual

Koperatif dan Kolaboratif

Mengumpul sample batuan

Mengenalpasti

Menghargai

Batuan

 
   

2.2.2 Proses Endogenetik

1. Menjelaskan konsep dan proses endogenetik

2. Menghuraikan proses pembentukan bentuk bumi dan akibatnya

i) Lipatan

ii) Gelinciran

iii) Gunung berapi


 

TMK

Perbincangan kumpulan

Bersyukur

Bekerjasama

CD

 
   

 

 

2.2.3 Hanyutan Benua

 

 

1. Menjelaskan Teori Hanyutan Benua

i) Teori Awal

ii) Teori Peluasan Dasar Lautan

iii) Teori Tektonik Plat

2. Menjelaskan taburan dan bukti kejadian hanyutan benua


 

 

 

P. Masteri

 

 

Penjelasan

 

 

Rasional

 

 

Transperansi

 
 

2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap

2.3.1 Luluhawa

1. Menghuraikan jenis serta proses luluhawa dan faktor yang mempengaruhinya

i) Jenis luluhawa dan prosesnya

Mekanikal

Kimia

Biologi

ii) Faktor luluhawa

2. Membincangkan kesan luluhawa terhadap pembentukan landskap dan aktiviti manusia

Konteks luar

KBKK

Pemerhatian

Menghargai

Gambarajah

Contoh-contoh sebenar

 
   

2.3.2 Pergerakan jisim

1. Menghuraikan jenis pergerakan jisim

i) Aliran cepat

ii) Aliran perlahan

2. Menjelaskan proses pergerakan jisim

3. Membincangkan faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim


 

Kontekstual

Pemerhatian

Perbincangan

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daya usaha

Keratan akhbar

 
   

 

2.3.3 Lembangan saliran

 

1. Menjelaskan konsep lembagan saliran

2. Menghuraikan proses dan bentuk muka bumi lembangan saliran

i) hakisan permukaan

ii)hakisan sungai

-Jenis hakisan

-Cara hakisan

-Faktor hakisan

-Bentuk muka bumi yang dihasilkan

iii) Pengangkutan

-Cara pengangkutan

-Faktor pengangkutan sungai

iv) Pemendapan

-Faktor pemendapan sungai

-Bentuk muka bumi pemendapan sungai

 

KMD

 

Pemerhatian

Perbincagnan

 

Kerjasama

Bertanggungjawab

 

Gambarajah

 
   

2.3.4 Pinggir pantai

1. Menjelaskan konsep pinggir pantai dan pantai seimbang

2. Menjelaskan proses dan bentuk muka bumi pinggir pantai

i) Hakisan

-Cara hakisan pinggir pantai

-Faktor hakisan pinggir pantai

-Pemulihan isostatik

-Bukti perubahan aras laut

Merumuskan system geomorfologi dalam pembentnukan bentuk muka bumi


 

P. Masteri

Penerangan

Perbincangan

Latihan melukis bentuk muka bumi pantai

Menghargai

Mencintai alam sekitar

Gambarajah

Foto

Transperansi

 
 

 

2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia

 

Saling kaitan

 

1. Membincangkan kaitan system geomorfologi dengan aktiviti manusia

i) Geologi dan mineral mempengaruhi jenis dan lokasi perlombongan dan industri pembinaan

ii) Tanah tinggi, pantai, gua, sungai, dan gunung berapi mempengaruhi aktiviti pelancongan

iii) Tanah pamah, tanah tinggi, tanah beralun dan lereng bukit dan tanah gunung berapi mempengaruhi aktiviti pertanian

iv) Topografi mempengaruhi pembinaan petempatan dan infrastruktur

 

Pembelajaran berpusatkan pelajar

KBKK

 

Perbincangan

Pembentangan hasil kerja

 

Bersyukur

Menghargai

Kerjasama

 

Transperansi

Gambarajah

Foto

 
 

2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi

Kemahiran amali

1. Mentafsirkan peta topografi /peta lakar dan fotograf

i) Mengira dan melukis profil lembangan saliran

-profil rentas

-profil panjang

ii) Mengira kecerunan

iii) Memplot dan mentafsirkan garisan kontur

iv) Mentafsirkan ciri-ciri fizikal

-relief

-saliran

v) Membincangkan kaitan sistem geomorfologi dengan guna tanah.

Demonstrasi

Tunjuk cara

Penerangan

Latihan melukis profil rentas dan profil panjang dan latihan mengira kecerunan

Ketepatan

Kerajinan

Kertas graf

Peta topografi

 
 

 

2.6 Kajian luar

 

Kajian luar

 

1. Kajian luar berkaitan dengan sistem geomorfologi dilakukan di salah satu kawasan

i) lembah sungai

ii) cerun

iii) pinggir pantai

iv) tanah tinggi

v) tanah pamah

2. Tumpuan kajian bagi setiap system geomorfologi yang dipilih

i) proses geomorfologi

ii) faktor yang mempengaruhi

iii) kepentingan kepada pembentukan bentuk muka bumi

iv) impak kepada alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia

v) cadangan mengurangkan impak tersebut

 


 

 

Pembelajaran berasaskan projek

 

Kajian lapangan

 

Bertanggungjawab

Berdikari

Kerjasama

 

Alat ukur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk/Sub-tajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan/ Strategi/

Kaedah P&P

Cadangan

Aktiviti

Nilai

BBM/BBB

Catatan

3. Sistem

atmosfera

 

3.1 Struktur Dan Kandungan Atmosfera

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Cuaca dan

iklim

 

 

 

Struktur atmosfera

 

 

 

 

 

 

 

 

Taburan suhu, kelembapan mutlak dan bandingan, kerpasan, tekanan udara, edaran atmosfera, angin monson, siklon tropika, tornado


 

 

 

 

Menjelaskan struktur dan kandungan atmosfera

 

 

 

 

 

 

 

 1. Menjelaskan unsur cuaca dan iklim
  1. Bahangan suria
  2. Bahangan bumi
  3. Suhu
  4. Kerpasan
  5. Kelembapan
  6. Tekanan udara
  7. Angin
  8. Litupan awan

 

 

 

Pemerhatian

 

Kontekstual

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran masteri

 

Metakognitif

 

 

 

Melukiskan struktur lapisan atmosfera

 

Menghasilkan nota ringkasan tentang struktur dan kandungan atmosfera

 

 

 

Membincangkan

fenomena cuaca dan iklim

 

Melukis gambar rajah siklon tropika

 

Mencatat data cuaca dan iklim di stesen cuaca sekolah

 

 

 

Peka terhadap alam sekitar

 

 

 

 

 

 

 

 

Peka terhadap alam sekitar

 

 

 

Gambar, carta, ICT (Power Point)

 

 

 

 

 

 

Gambar, carta, ICT (Power Point), keratin akhbar dan majalah, peta kosong dunia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahangan suria juga merujuk kepada bahangan matahari

 

Bahangan bumi juga merujuk kepada bahangan terrestrial

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk/Sub-tajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan/ Strategi/

Kaedah P&P

Cadangan

Aktiviti

Nilai

BBM/

BBB

Catatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

b.Menjelaskan

 1. Konsep imbangan bahangan
 2. Proses pemindahan haba
 3. Taburan suhu secara menegak
 4. Taburan suhu secara mendatar
 5. Faktor yang mempengaruhi perkara(i)hingga (iv)

 

c. Menjelaskan kelembapan udara

i. kelembapan

mutlak

ii. kelembapan bandingan.

 

d.Menjelaskan proses

i.sejatan

ii.pemeluwapan

iii.pembentukkan awan

iv.kerpasan.

 

e.Menghuraikan jenis kerpasan di kawasan tropika lembap

i. hujan perolakan

ii. hujan orografik

 

f. Menjelaskan

i. tekanan udara dan

edaran umum

atmosfera

ii. angin wilayah

iii. angin tempatan

 

Menghasilkan nota ringksan tentang cuaca dan iklim

 

 

Melabelkan arah tiupan angin edaran am atmosfera dan angin monsun

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses adiabatik/ kestabilan udara

Kadar tukaran adibiatik dan kadar tukaran sekitaran.

 

 

 

 

 

 

Bayu darat dan bayu laut, angin pergunungan, angin lintang, angina monsoon , dan badai selari (angin Sumatera)

 

 


 

 

 

 

 

 

Tajuk/Sub-tajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan/ Strategi/Kaedah P&P

Cadangan

Aktiviti

Nilai

BBM/BBB

Catatan

3.3 Kaitan Sistem Atmosfera Dengan Manusia

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kegiatan Manusia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

a. Membincangkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti ekonomi.

i.Perikanan

ii.Pertanian

iii. Perdagangan

iv. Pelancongan

 1. Pengangkutan
 2. Perindustrian

viii. Pembalakan

 

b. Menjelaskan fenomena iklim

i. Banjir

ii. Kemarau

iii.Siklon Tropika

 • Taufan
 • Hurikan

iv. Tornado

v. El-nino dan La-

nina

 

 

 

 

 

 

 


 

Pemerhatian

 

Koperatif

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Perbincangan kumpulan

 

Perbentangan kumpulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bekerjasama

 

Bertolak ansur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Majalah

 

Internet

 

Keratan akhbar

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pengaruh positif dan negetif iklim dan cuaca terhadap aktiviti manusia

 

Perbincangan pada skala dunia dan penekanan kepda skala tempatan

 

 

Kesan terhadap manusia seperti kemusnahan infrastruktur, kemusnahan bentuk muka bumi dan ekonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk/

Sub-tajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan/ Strategi/

Kaedah P&P

Cadangan

Aktiviti

Nilai

BBM/BBB

Catatan

3.4 Perubahan Iklim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lapisan Ozon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

a. Menjelaskan konsep perubahan iklim dan pemanasan global serta faktor yang mempengaruhinya

 

b. Menjelaskan punca penipisan lapisan ozon

 

c. Membincangkan kesan penipisan lapisan ozon

 

d.M kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia

Koperatif

 

 

 

 

 


 

Perbentangan dalam kumpulan

 

 

 

 

 


 

Bekerjasama

 

Inkuiri

 

 

 

 

 


 

Keratan akhbar dan majalah

 

Maklumat internet

 

Lembaran hasil perbentangan pelajar

 

 

 

 

 

 


 

Punca dan kesan perubahan iklim dan cuaca

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Tajuk/Sub-tajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan/ Strategi/

Kaedah P&P

Cadangan

Aktiviti

Nilai

BBM/BBB

Catatan

3.5 Mikro Iklim Bandar

Mikroiklim Bandar

 

Pulau haba dan pulau sejuk

 

Pencemaran udara

 

Jerebu

 

Hujan asid

a. Menjelaskan konsep mikor iklim bandar

i. Perubahan unsur cuaca dan iklim

ii. Pulau Haba

iii. Pencemaran

Udara

iv. Jerebu

v. Hujan Asid

 

b. Membincangkan kesan perubahan unsure cuaca dan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia


 

Koperatif

 

Pembelajaran berasaskan projek

Membincangkan kesan-kesan jerebu dan hujan asid terhadap alam sekitar manusia.

 

Menyenaraikan 6 langkah mengatasi fenomena alam

 

Perbentangan hasil projek pelajar

Kemapanan terhadap isu-isu alam sekitar

Keratan akhbar dan majalah

 

Maklumat internet

Boleh merujuk kepada kajian kes seperti Pulau Haba, Pulau Sejuk, Pencemaran Udara, Jerebu dan Hujan Asid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk/Sub-tajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan/ Strategi/

Kaedah P&P

Cadangan

Aktiviti

Nilai

BBM/

BBB

Catatan

3.6 Kemahiran amali sistem atmosfera

Peta garisan senilai (isoplet)

 

Rajah mawar angin

 

Graf bar

 

Graf garis

 

Graf bulatan

a. Mengira data, memplot, melukis dan mentafsirkan peta garisan senilai iaitu garisan sesuhu, garisan sehujan, dan garisan setekanan udara.

 

b. Mengira data, melukis dan mentafsirkan graf dan carta cuaca serta kaitannya dengan aktiviti manusia.

Pembelajaran masteri

Latihan menghasilkan dan mentafsir graf

 

Perbincangan teknik dan skema permarkahan graf

Kerjasama

 

Tanggungjawab

Lembaran kertas kerja dan latihan graf.

 

 

 

Minggu

Tajuk/Subtajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan/Strategi/

Kaedah P&P

Cadangan Aktiviti

Nilai

BBM/BBB

Catatan

 

4. Sistem Hidrologi

4.1 Fasa air

( 2 waktu )

Cecair

Gas

Pepejal

i)Menjelaskan 3 fasa proses perubahan air dan tenaga yang terlibat

 1. cecair
 2. gas
 3. pepejal

Kontekstual

i) Menjelaskan tajuk berpandukan bahan media seperti carta dan gambar rajah.

 

ii)sesi soal-jawab

– Aktiviti pengukuhan iaitu mengisi carta kosong yang disediakan

– Melukis semula gambar rajah kerja rumah

Bersyukur

– Carta

– Gambar

rajah

– Kertas

mahjong

– Pen marker

 
 

4.2 Kitaran hidrologi

( 4 waktu )

 

i)Menjelaskan proses kitaran hidrologi

a) Proses mendatar

– Larian air

permukaan

– Aliran air bawah

tanah

– Alir lintang

atmosfera

b) Proses menegak

– Sejatan

– Sejatpeluhan

– Kerpasan

– Aliran batang

– Resapan

ii)Membincangkan pengaruh sejatan dan sejatpeluhan terhadap kandungan air di atmosfera

( kelembapan )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) Menjelaskan keberkesanan kerpasan

– Pembelajaran masteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pembelajaran berpusatkan pelajar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pembelajaran masteri

i) Guru menjelaskan kepada para pelajar tentang proses kitaran hidrologi yang merangkumi 2 proses utama :

a) Proses mendatar

b) Proses menegak

 

 

 

 

 

 

 

i) Guru membahagikan pelajar-pelajar kepada 5 kumpulan.

ii) Setiap kumpulan membincangkan pengaruh ( memberi pro dan kontra ) sejatan dan sejatpeluhan terhadap kandungan air di atmosfera.

iii) Setiap hasil perbincangan dicatat di atas kertas mahjong.

i) Guru memberi penjelasan tentang keberkesanan kerpasan.

– kerjasama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– kerjasama

– tolong-menolong

– saling menghormati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– kerjasama

– Power

point

– papan tulis

– buku teks

– gambar

rajah

kitaran

– komputer

– disket

– slide putih

 

 

 

 

 

– kertas mahjong

– Pen marker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– buku teks

– papan tulis

 
 

4.3 Edaran air tanih

( 2 waktu )

– Edaran air tanih

i) Menjelaskan jenis edaran air tanih

a) larian air

permukaan

b) resapan

c) aliran air bawah

tanah

d) simpanan air tanih

e) keporosan

f) ketelapan

g) akuifer

– KMD

– Kontekstual

i) Menjelaskan jenis edaran air tanih

 

ii) Melukis gambar rajah jenis-jenis edaran air tanih

 

iii) Sumbang saran bagaimana jenis edaran air tanih dieksploitasikan sebagai sumber air manusia

– Inovatif

– Buku teks

– Papan tulis

– Kapur

– Buku nota

– Gambar rajah jenis-jenis edaran air tanih

 

4.4 Imbangan air

( 4 waktu )

– Lebihan air

– Kurangan air

i) Menerangkan konsep imbangan air

a) lebihan air

b) kurangan air

 

ii) Menghuraikan

variasi imbangan air

mengikut ruang dan

Masa

 

iii) Menjelaskan faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air:

 1. Ketinggian
 2. Aspek
 3. Hujan
 4. Topografi
 5. Tumbuhan
 6. Batuan

iv) Merumuskan proses yang terlibat dalam sistem hidrologi.

– Pembelajaran masteri

– KBKK

i) Menjelaskan :

a) konsep imbagan air

b) variasi imbangan air mengikut ruang dan masa

c) faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air

 

ii) Mengadakan kumpulan perbincangan mengenai tajuk : faktor mempengaruhi variasi imbangan air

 

iii) Merumuskan proses yang terlibat dalam sistem hidrologi dengan menggunakan peta minda

– kerjasama

– buku teks

– papan tulis

– kertas mahjong

– Gambar rajah

– peta minda

– Contoh gambar rajah imbangan air di sebuah Bandar.

 

4.5 Kaitan system hidrologi dengan manusia

( 4 waktu )

 

i) Membincangkan kepentingan air

a) bekalan air

domestik

b) pertanian

c) industri

 

ii) Membincangkan gangguan imbangan air terhadap aktiviti manusia

a) kejadian kemarau

b) kejadian banjir

monson / musiman

c) banjir kilat

 

iii) Membincangkan penyesuaian manusia terhadap kurangan air dan lebihan air

a) hujan tiruan

b) sistem pengairan

c) penghutanan

d) penyahutanan

– Pembelajaran berpusatkan pelajar

i) Para pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan.

 

ii) Seorang ketua dilantik untuk membentangkan hasil kerja kumpulan

 

iii) sesi soal jawab antara pelajar dengan pelajar atau guru dengan pelajar

 

iv) Guru memberi penerangan latihan

– kerjasama

– hormat-menghormati

– bersyukur

– menghargai sumber alam

– buku teks

– kertas mahjong

– pen marker

– buku rujukan

 
 

4.6 Kemahiran amali system hidrologi

( 4 waktu )

– kerpasan

– indeks kemarau

– sejatan

– sejatpeluhan

– imbangan air

i) Pelajar dapat mengira data, melukis, mentafsir graf dan carta hidrologi berkaitan:

a) kerpasan

b) indeks kemarau

c) sejatan

d) sejatpeluhan

e) imbangan air

– Pembelajaran berpusatkan pelajar

– Pembelajaran akses kendiri

i) Melukis graf bar, graf garis, graf isotherm, graf isoyet

 

ii) Mentafsir/analisis data melalui rajah, graf atau carta yang pelajar lukis sendiri atau yang disediakan oleh guru.

 

iii) Mengira data yang diperolehi melalui system kaji cuaca, surat khabar, internet, luar bilik darjah dengan bantuan kalkulator.

– Berdikari

– Buku graf

– Carta hidrologi

– Peta kosong yang menunjukkan stesen kaji cuaca suhu dan hujan

– Data-data mentah dari stesen kaji cuaca dan lain-lain yang relevan.

 

 

 

 

Tajuk/subtajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan/

strategi/

kaedah P & P

Cadangan Aktiviti

Nilai

BBM/BBB

MINGGU

5. Sistem Ekologi

(20 waktu)

 

 

5.1 Ekologi & ekosistem

(4 waktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Aliran tenaga dalam siratan makanan

(6 waktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem

(6 waktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia

(4 waktu)


 

 

 

 

 

Ekologi

Ekosistem

Biotik

Abiotik

Mikro

Makro

 

 

 

 

 

 

 

 

Rantaian makanan

Siratan makanan

Aliran tenaga

Piramid tenaga

Aras trofik

Persaingan antara spesies & sesama

Spesies

 

 

 

 

 

 

 

Kitar nutrien

Kitar oksigen

Kitar karbon

Kitar nitrogen

 

 

Ekosistem daratan

Ekosistem lautan

 

 

Aktiviti manusia

Langkah pemeliharaan

Langkah pemuliharaan

 

 

 

 

Menjelaskan :

 • konsep ekologi dan ekosistem
 • komponen asas ekosistem
 • fungsi ekosistem
 • jenis ekosistem
  • peringkat mikro
  • peringkat makro

 

 

 

 

 

 

 1. menjelaskan konsep rantaian makanan dan siratan makanan

b. membincangkan punca tenaga dan aliran tenaga dari matahari dalam rantaian makanan dan siratan makanan

 1. membincangkan aras trofik dalam bentuk piramid tenaga

  i. pemindahan tenaga

ii. kehilangan tenaga

d. membincangkan persaingan antara spesies dan semua sesame spesies mengikut peringkat penggunaan tenaga

 

 

 

 

 

membincangkan kepentingan kitar nutrien dalam ekosistem daratan dan lautan

a. kitar oksigen

b. kitar karbon

c. kitar nitrogen

 

merumuskan proses pemindahan tenaga, kehilangan tenaga dan kitar nutrient dalam ekosistem

 

 

 

a. membincangkan kepentingan sistem ekologi kepada manusia

i. ekosistem daratan

ii. ekosistem lautan

 

 

b. membincangkan gangguan ekosistem oleh aktiviti manusia

c. membincangkan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem

 

 

 

 

Kontekstual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBF

mengklasifikasi

 

 

 

 

 

 

 

 

Meneroka idea

 

 

 

 

 

 

 

 

KBF

Mengaplikasi pengurusan grafik dalam P & P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBF

Mengaplikasikan peta minda dalam P & P

 

 

KMD

Kajian masa depan

 

Mengaplikasikan peta minda


 

 

 

 

 

1.pemerhatian kolam sekolah

2. mencatat kompenan asas ekosistem kolam

3.memerhatikan gambarajah hutan hujan tropika, bandar, dan tanah tinggi

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melukis rantaian makanan berdasarkan ekosistem kolam sekolah

2. melukis siratan makanan berdasarkan ekosistem kolam sekolah

3. menyusun aras trofik dan melukis piramid tenaga

4. sumbangsaran

i. pemindahan tenaga

ii kehilangan tenaga

5. tunjukkan rajah

6. sumbangsaran

 

 

 

 

 

 

1. sumbangsaran untuk mengenalpasti sumber/punca kitar oksigen, karbon dan nitrogen

2. pelajar melukis rajah kitar oksigen, karbon dan nitrogen

3. membincangkan kepentingan kitar oksigen, karbon dan nitrogen

 

 

 

 

1. merujuk kepada Majalah Era Hijau, pelajar membuat peta minda untuk kepentingan ekosistem daratan dan lautan

 

 

1. sumbangsaran tentang kesan-kesan aktiviti manusia ke atas ekosistem

2. melukis peta minda berdasarkan artikel yang diedarkan.

 

 

 

 

Menghargai alam sekitar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghargai alam sekitar

 

Kerjasama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersyukur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghargai alam sekitar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

BBM

Rajah

Foto

 

BBB

Lembaran kerja

 

 

 

 

 

 

 

BBM

LCD

Rajah

Foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBM

Rajah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majalah Era Hijau

 

 

 

 

BBM

artikel

 

 

 

 

4 waktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 waktu

 

 

 

 

 

 

2 waktu

 

 

 

 

2 waktu

 

 

 

 

 

 

6 waktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 waktu

 

 

 

 

 

2 waktu

 

 

 

 

Tajuk/subtajuk

Konsep

Hasil Pembelajaran

Pendekatan/

strategi/

kaedah P & P

Cadangan Aktiviti

Nilai

BBM/BBB

Catatan

 

6. Saling kebergantungan sistem

(20 waktu)

 

6.1 Interaksi antara sistem

( 10 waktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia

(4 waktu)

 

 

 

 

6.3 Pengekalan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal

(6 waktu)


 

 

 

 

 

 

 

Saling kebergantungan

Sistem fizikal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem gunaan manusia

 

 

 

 

 

 

Pengekalan

Pemeliharaan

Pemuliharaan

Kaedah perundangan

Kaedah bukan perundangan

 

 

 

 

 

 

a. menjelaskan saling kebergantungan sesama sistem fizikal

 

 

 

 

 

 

b. membincangkan bagaimana gangguan dan perubahan pada sesuatu sistem mempengaruhi sistem alam sekitar fizikal yang lain

c. membincangkan bagaimana perubahan pada sesuatu sistem mempengaruhi sistem yang lain dan impaknya terhadap manusia

 

 

membincangkan saling kebergantungan antara sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia

 

 

 

 

 

 

a. menjelaskan konsep pengekalan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal

b. membincangkan langkah pengekalan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal

i. kaedah perundangan

ii. kaedah bukan perundangan

 

 

 

 

 

 

Inkuiri

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajian masa depan

 

 

 

KBF

Membuat ramalan

 

 

 

 

Koperatif dan kolaboratif

 

 

 

 

 

 

 

TMK

Mengintegrasi pelbagai kemudahan sedia ada

Komputer

Internet

 

 

 

 

 

 

1. tunjukan VCD tentang letusan gunung berapi

2. sumbangsaran untuk menunjukkan interaksi antara sistem fizikal akibat daripada letusan gunung berapi.

 

 

 

1. gunakan LCD untuk tunjukkan kebakaran hutan dan kejadian banjir

2. pelajar membuat ramalan kesan/perubahan akibat kebakaran hutan dan kejadian banjir

 

 

 

1. membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil

2. pelajar berbincang dalam kumpulan berhubung interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia

3. pembentangan

4. guru membuat rumusan

 

1. pelajar mencari maklumat tentang konsep dan langkah pengekalan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal

2. pelajar membentangkan hasil perbincangan mereka

3. guru membuat rumusan

 

 

 

 

 

 

Menghargai alam sekitar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersyukur

 

 

 

 

 

 

 

 

kerjasama

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

BBM

VCD

LCD

 

 

 

 

 

 

LCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHP

Kertas edaran

 

 

 

 

 

 

 

Internet

OHP

Kertas edaran

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Advertisements

January 7, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: